eValg Elektronisk valg

Velkommen til den elektroniske valgportalen ved Universitetet i Oslo

English

Gammel løsning

Dette er den gamle valgløsningen.

Gå til valg.uio.no for å få den nye valgløsningen.

Den gamle løsningen er fremdeles tilgjengelig fordi noen valg ikke kan holdes i ny løsning enda. Dette gjelder museumsvalg, biblioteksvalg, valg av verneombud, LAMU og listevalg.

Se også hjelpesidene til eValg for mer informasjon!

For de utålmodige

Logg inn i valgportalen

Tilgang til å stemme

For å kunne avgi stemme i et elektronisk valg ved UiO, må du være registrert som UiO-bruker. Les mer om brukerkonto.

Pålogging

Du logger inn med ditt vanlige UiO-brukernavn og passord.

Hvordan stemme?

Etter at du har logget inn, får du oversikt over «pågående valg». Dette er valg hvor du står i manntallet. Når du har funnet valget du vil delta i, kan du starte valgprosessen ved å trykke på knappen «avgi stemme». Du kan avbryte valgprosessen når som helst.

Ny stemme

Husk at du kan ombestemme deg så lenge valget er åpent: Klikk «endre stemme» og avgi stemme på nytt. Stemmen du har avgitt tidligere blir automatisk erstattet med din nye stemme.

Feil i manntallet

I valgoversikten vil du også kunne se «valg hvor du ikke har stemmerett». Dette er valg hvor du ikke står i manntallet. Hvis du mener at dette er feil og at du har rett til å avgi stemme også i dette valget, kan du registrere stemmen din på vanlig måte. Stemmen vil da bli oversendt Valgstyret som avgjør hvorvidt stemmen skal telle. Merk! Valgstyret vil ikke ha mulighet til å se hva du har stemt, kun at du har stemt.

Tidsavbrudd

Etter innlogging vil du ha 20 minutter på å stemme. Rekker du ikke å bli ferdig på denne tiden, må du logge inn og begynne på nytt.

Mer informasjon

Brukerveiledning med skjermbilder Valg ved UiO Om du har behov for assistanse eller ønsker svar på noe om den elektroniske valgordningen, kan du sende e-post til evalg-drift@usit.uio.no

Stem her

Følg denne lenken for å logge inn i eValg for å avlegge stemme.